Mua cả tạ pháo về gi.ấ.u trong nhà chờ đến Tết mang b.á.n để ki.ế.m lờ.i

  Sau một thời gian đi ều tr a th eo d õi, Công an huyện Quỳnh Lưu đã b.ắ.t gi.ữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 250kg p.h.á.o n.ổ các loại.

   

   

  create

  Ngọc Tú / phapluatbandoc.giadinh.net.vn

  Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/mua-ca-ta-phao-ve-giau-trong-nha-cho-den-tet-mang-ban-de-kiem-loi-162200812095425055.htm

  Short URL: http://webtinnews.com/bai-viet/862545